Merem

Volwassenenrevalidatie

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor hersenletsel dat er bij de geboorte nog niet is. Het letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een klap tegen het hoofd, bij een verkeersongeluk of geweld. Maar ook een gebeurtenis in je hoofd kan zorgen voor hersenletsel; bijvoorbeeld een ontsteking, een tumor of zuurstofgebrek van de hersenen na bijvoorbeeld een hartstilstand.

Symptomen niet aangeboren hersenletsel

Welke symptomen er na hersenletsel ontstaan is afhankelijk van de plek waar het letsel zit en hoe ernstig het letsel is. Hoeveel last iemand ervan heeft, is per persoon verschillend. De symptomen kunnen duidelijk zichtbaar zijn maar zijn ook vaak onzichtbaar. Zichtbare gevolgen zijn bijvoorbeeld moeite met het bewegen, praten, eten en drinken.

Onzichtbare gevolgen zijn bijvoorbeeld veranderingen in gedrag, moeite met geheugen en concentratie, initiatief nemen en sneller emotioneel of overprikkeld worden. Ook vermoeidheid hoort hierbij. Soms zien vooral de mensen uit jouw omgeving dit, want met hersenletsel is het soms moeilijker om zelf deze veranderingen waar te nemen.

Wanneer kun je bij ons terecht?

De diagnose niet aangeboren hersenletsel wordt door een neuroloog in het ziekenhuis gesteld. Indien er na de diagnose NAH nog klachten overblijven, kun je door de neuroloog of huisarts verwezen worden naar de revalidatiearts. Als je nog in het ziekenhuis ligt, wordt de revalidatiearts vaak al door de neuroloog in consult gevraagd. Vaak worden de problemen echter pas duidelijk als je al weer enige tijd thuis bent. Je kunt dan alsnog naar de revalidatiearts verwezen worden.

Kinderrevalidatie

Neurologische aandoeningen is de verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen van de hersenen. Bekende voorbeelden bij kinderen zijn: aangeboren hersenletsel, letsel bij ongeval, infecties van de hersenen en epilepsie. Bij een neurologische aandoening is het zenuwstelsel aangedaan.

Symptomen neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen veroorzaken hele verschillende symptomen. Problemen met het leren lopen en spreken, verlamming, spierzwakte, minder coördinatie, gevoelsverlies, insulten, verwardheid en pijn zijn een paar voorbeelden.

Wanneer kun je bij ons terecht? 

Met een neurologisch onderzoek stellen neurologen vast of iemand een neurologische aandoening heeft. Dit gebeurt meestal in een ziekenhuis. Een neuroloog kan verwijzen naar ons. Vraag naar de mogelijkheden en neem contact met ons op als je hulp nodig hebt.

Met revalidatiebehandeling kunnen we zorgen dat je (kind) voortaan zo goed mogelijk kan meedoen aan passende en gewenste activiteiten.

De therapeutische peutergroep is bedoeld voor kinderen van anderhalf tot vier jaar. Het is een intensieve behandeling, met een of meer dagen of dagdelen per week in een groep. We proberen ontwikkelingsproblemen te voorkomen, door veel aandacht te hebben voor het stimuleren van alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. Al spelend worden leervaardigheden, motorische vaardigheden, communicatie, sociaal emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid gestimuleerd, afhankelijk van de behoeftes.

Observatie

Om ons beeld zo compleet en betrouwbaar mogelijk te maken, kunnen we starten met een observatie. Hoe lang deze observatie duurt, verschilt per kind. Na deze periode schrijven onze behandelaars samen een verslag. Dit bespreken we en er zit een advies in over welke therapie we aanraden, en op welke locatie.

Aanbod van deze aanbieder

Bij Merem Arbeid (locatie Hilversum en Almere) kunt u terecht wanneer u een baan heeft en vastloopt door complexe lichamelijke en
Merem heeft voor kinderrevalidatie verschillende locaties: in Hilversum, Almere en Lelystad.
Merem heeft voor kinderrevalidatie verschillende locaties: in Hilversum, Almere en Lelystad.
Merem heeft voor kinderrevalidatie verschillende locaties: in Hilversum, Almere en Lelystad.