Afasie Café Breda - Surplus

Het Afasie Café is bedoeld voor mensen met afasie, die behoefte hebben aan lotgenoten contact, maar ook bezig willen blijven met taal.

Voorlopig gaat het specifiek om mensen met een lichte tot matige afasie, omdat de begeleiding die de groep ondersteunt momenteel beperkt is tot twee vrijwilligers. We hopen op een later moment een activiteit voor mensen met een ernstige afasie aan te bieden.

Aanmelden en vragen: afasiecentrum@surplus.nl

Tel:  076 – 208 40 00