Arbeidsre-integratie - Boogh

Boogh Arbeidsre-integratie is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf voor mensen met hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking, een chronische ziekte, burn-out of een autisme spectrumstoornis met normale begaafdheid. Wij begeleiden werkgevers en werknemers bij verzuim en re-integratie. Boogh Arbeidsre-integratie maakt onderdeel uit van Stichting Boogh.