Begeleiding kinderen en jongeren bij het onderwijsproces - De Hoofdzaak

Je wilt onderwijs volgen, dan blijkt dat dit niet (meer) zo makkelijk gaat als jij zou willen. De reden hiervoor is voor iedereen verschillend. Bijvoorbeeld omdat je langdurig ziek bent, minder goed motorisch ontwikkelt of je hebt een hersenbeschadiging bij de geboorte (Cerebrale Parese) opgelopen.

Ook kan het zijn dat er door een ongeval of ziekte (licht) Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is geconstateerd. Dit kan al ontstaan door een hersenschudding of kneuzing.

Bij De Hoofdzaak heeft jouw verhaal voorrang. Je wilt graag naar school en wat heb je nodig om onderwijs te kunnen volgen? We maken, samen met je school en hun faciliteiten, een plan dat zo passend mogelijk wordt naar je onderwijsbehoeften. De Hoofdzaak zorgt ervoor dat jouw docenten de kennis krijgen om je te begeleiden en begrijpen.

Kennis is het hulpmiddel, wanneer je ontwikkeling op z'n kop staat.

  • Observatie, advies en begeleiding van kinderen en jongeren met een lichamelijke aandoening in hun onderwijsproces. Een huisbezoek kan een onderdeel zijn.
  • Observatie, advies en begeleiding van docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de zorgen te verminderen en de talenten van hun zorgleerlingen in te zetten in hun onderwijsleerproces. Daarbij kan ingezet worden op het toepassen van innovaties in de leeromgeving.
  • Scholing aan studenten, leerkrachten of docenten op Bao, VO, MBO, HBO en universiteit over specifieke ziektebeelden en lichamelijke beperkingen en de daarbij passende pedagogische en didactische benadering.
  • Gastcolleges over specifieke ziektebeelden, lichamelijke aandoeningen van kinderen en jongeren, functioneren van de hersenen, medisch handelen, executieve functies en Breinleren.
  • Spreker op ouderavonden of thema-avonden bij verenigingen.
  • Aansluiten bij multifunctioneel of disciplinair overleg van revalidatie centra of ketenpartners.
  • Samenwerken met ketenpartners ten behoeve van het kind/jongere en de school.
  • Samenwerking met arbeidsdeskundigen, belangenbehartigers en letselschadeverzekeraars.

Prijzen

Rixt Ytsma (1973) heeft vanaf 1996 als leerkracht haar ervaring opgedaan in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Vervolgens behaalde ze het diploma ‘De speciale leerkracht’ en volgde ze vele cursussen, lezingen en congressen over rouwverwerking, handelingsgericht werken, specifieke ziektebeelden, leerlingbegeleiding en de methodiek Geef me de 5.

Als leerkracht en mentor heeft ze haar eigen stijl ontwikkeld in lesgeven en begeleiden.
Sinds 2011 is zij consulent bij Steunpunt Onderwijs Noord en ondersteunt ze namens schoolbesturen leerlingen en docenten met Cluster 3 problematiek.

Ze heeft zitting in de werkgroep “Hersenletsel” en schuift aan bij de dialoogtafel van Windesheim Flevoland i.v.m. het onderzoeksproject: Casemanagement bij NAH.
Bij Revalidatie Friesland locatie Beetsterzwaag is ze als consulent aangesloten bij het Kennis & Ontwikkelteam Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook is ze lid van het UMCG Hersenletselteam Noord. Voor de provincie Fryslân bezet ze de zetel ‘personeel speciaal onderwijs’ in de Ondersteuningsplanraad Primair Onderwijs.

In 2018 heeft ze de master Learning & Innovation afgerond met een waarderend onderzoek in het voortgezet onderwijs: ‘In hoeverre kan storytelling bijdragen aan passend voortgezet onderwijs aan jongeren met NAH?’

De passie voor speciale doelgroepen heeft zich in de loop van haar carrière ontwikkeld in expertise voor kinderen en jongeren met hersenaandoeningen, hersenletsel, motorische coördinatie stoornissen en langdurig zieke leerlingen zoals kanker, diabetes en hartpatiënten.

Congressen, literatuur, presentaties en lezingen van professoren, tezamen met acht jaar ervaring als ambulant begeleider, heeft geleid tot professioneel begeleiden en scholen van alle betrokkenen.

Samen gaan we op weg naar de juiste route, elk met een persoonlijke doel onder behoud van relatie en vertrouwen. (H)erkenning van de aandoening staat voorop. 

 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.