De Valkenburcht - Opella revalidatie

Opella biedt u in de Valkenburcht in Oosterbeek revalidatie onder deskundige begeleiding. Door een intensief programma werkt u aan uw herstel. Opella is gespecialiseerd in de behandeling van verschillende aandoeningen en in herstel van ouderen. We noemen dat geriatrische revalidatie. Natuurlijk wilt u uw revalidatie zo snel mogelijk starten. Daarom biedt Opella in de Valkenburcht ziekenhuis verplaatste zorg: dat is medisch specialistische zorg die buiten het ziekenhuis kan worden gegeven. 

Het doel van de revalidatie is dat u zo snel en fit mogelijk thuis verder kan gaan met uw leven. Bij de start bespreken we met u wat u wilt bereiken en hoe u dat met onze hulp gaat aanpakken. De afspraken leggen we vast in een behandelplan. U krijgt individueel therapie, traint in groepsverband en oefent ook zelfstandig om uw revalidatie te bevorderen. Wij stimuleren betrokkenheid van uw naasten bij het werken aan uw revalidatie.