Elias - Opella revalidatie

Bij Elias in Bennekom biedt Opella revalidatie onder deskundige begeleiding. Door een intensief programma werkt u aan uw herstel. Het doel is dat u zo snel en fit mogelijk thuis verder kan gaan met uw leven. Opella is gespecialiseerd in de behandeling van verschillende aandoeningen en in herstel van ouderen. We noemen dat geriatrische revalidatie.

Bij de start van uw revalidatie bespreken we wat u wilt bereiken en hoe u dat met onze hulp gaat aanpakken. De afspraken leggen we vast in een behandelplan. U krijgt individueel therapie, traint in groepsverband en oefent ook zelfstandig om uw revalidatie te bevorderen. Wij stimuleren ook betrokkenheid van uw naasten bij het werken aan uw revalidatie. Zodat u zo snel mogelijk weer veilig thuis kunt wonen.