Gezinsondersteuning en Onderwijs bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) - Heliomare

Kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak meer tijd en begeleiding nodig om te leren. Zowel mentaal als lichamelijk kan uw kind veelal niet meer hetzelfde als voor het hersenletsel. Uw kind heeft dan baat bij individuele aandacht en begeleiding en een duidelijke structuur in het lesprogramma.

Onderwijs bij NAH is maatwerk

Bij Heliomare kun je daarvoor terecht op onze scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. En wanneer leren niet meer lukt op de eigen (reguliere) school door het hersenletsel kan hij/zij  tijdelijk terecht bij onze Observatiegroep.

Observatiegroep van Heliomare

De observatiegroep is een aparte groep van Heliomare onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij wie een acute breuk is ontstaan in de schoolloopbaan. Tijdens een intensief en individueel onderwijs- en revalidatieprogramma van minimaal 8 weken tot maximaal 10 maanden wordt bekeken op welke wijze de schoolloopbaan vervolgd kan worden en wat daarvoor aan begeleiding nodig is. Zie ook de pagina Tijdelijke plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ondersteuning door Heliomare bij regulier onderwijs en mbo

Heliomare verzorgt niet alleen op onze scholen passend onderwijs voor leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel. Wij ondersteunen ook docenten van het regulier primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs)-opleidingen bij het aanpassen van onderwijs. Als uw kind regulier onderwijs volgt en door het hersenletsel extra ondersteuning nodig heeft, kunnen docenten bij ons terecht met vrijwel iedere vraag daarover. Bijvoorbeeld: hoe geef ik bewegingsonderwijs aan een leerling met niet-aangeboren hersenletsel, hoe ga ik om met de gedragsveranderingen van de leerling met NAH.

Op de website staan de mogelijkheden die Heliomare biedt per leeftijd. 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.