Neurologie begeleiding en coaching Bureau- tijdsbesteding - Revalidatie Friesland

Doel van bureau tijdbesteding Het doel van bureau tijdbesteding is om mensen te helpen (weer) een passende tijdbesteding te vinden. Door een passende zinvolle tijdbesteding is het mogelijk maatschappelijk actief te blijven en hier door (weer) het gevoel te krijgen een completer mens te zijn. Er kan advies gevraagd worden over werk, vrijwilligerswerk, activiteiten om thuis te doen, sport en verenigingen. Naast het advies kan er training en/of begeleiding plaatsvinden om die activiteiten op te starten.

Aandachtsgebied: Bureau Tijdsbesteding (advies over vrije-tijdsbesteding, zowel hobby’s voor thuis als in vrijwilligerswerk)

E-mail: bureau-tijdbesteding@revalidatie-friesland.nl

Telefoon: 088-5801400