Neurologie behandeling, begeleiding en coaching Kinderen met NAH - Revalidatie Friesland

Kinderen met NAH

Lotgenoten bijeenkomst kinderen en jongeren (12-25 jaar) met NAH

Ronald McDonald Hoeve Beetsterzwaag

Uit ervaring weten we dat je na NAH blijvende problemen kunt ervaren die niet altijd door iedereen begrepen worden. Vaak horen we van jongeren met NAH dat zij behoefte hebben aan contact met andere jongeren met NAH. Bijvoorbeeld om ervaringen en tips uit te wisselen Of gewoon eens je verhaal kwijt te kunnen aan iemand die het, uit eigen ervaring, begrijpt.

E-mail: info@revalidatie-friesland.nl

Telefoon: 088- 580 15 80

Lotgenoten-bijeenkomsten NAH kinderen/jongeren en ouders,2x per jaar: 1x in Beetsterzwaag en 1x in Groningen/Haren

Interdisciplinaire revalidatie-behandeling, Poliklinisch, klinisch in Beetsterzwaag

Cognitieve revalidatie, Poliklinisch, klinisch in Beetsterzwaag

CIMT (Constraint Induced Movement Therapy), Poliklinisch, klinisch in Beetsterzwaag, maar ook bijvoorbeeld zomerkamp

NAH-consult voor scholen, poliklinisch