Neurologie Ergotherapeuten - Joure - De Flecke

Door ziekte, handicap of ouderdom kunnen mensen moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Ergotherapie kan helpen bij het verminderen van de beperkingen. Een ergotherapeut richt zich op het (opnieuw of anders) leren uitvoeren van handelingen, al dan niet ondersteund met hulpmiddelen. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten mensen die door b.v. reuma moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven. Naast behandeling en advisering kan een ergotherapeut ook helpen bij een plan voor woningaanpassing of het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen bij de WMO of zorgverzekeraar

Ergotherapeuten Woonzorg en behandelcentrum De Flecke Joure. 

 1e lijn in gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Akkrum

Via receptie advies en behandel-team Patyna Telefoon; 0515-428341

Margriet Jorna, aandachtsgebied MS, CVA Margriet.jorna@patyna.nl

Petra Degen, aandachtsgebied MS, Parkinson, CVA Petra.degen@patyna.nl

Maartje Bijl        Maartje.Bijl@patyna.nl

1e lijn in gemeente Waadhoeke en Akkrum  (Regio Westergo)

Eva Bosma, aandachtsgebied EDOMAH  Eva.bosma@patyna.nl

Anke de Jong-Geurts  Anke.geurts@patyna.nl