Re-integratie Baanvak - Syndion

Baanvak ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking bij het zoeken en het behouden van een passende baan. Regulier en betaald werk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven zoals meer onafhankelijkheid, een beter zelfbeeld en een groter sociaal netwerk. De jobcoaches van Baanvak werken volgens de methodiek van Begeleid Werken om integratie en emancipatie op de reguliere arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Onderscheid met andere organisaties

Baanvak is een stichting zonder winstoogmerk en werkzaam in gebied tussen Tiel, Utrecht, Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem, Leerdam en Zaltbommel. Baanvak is onderdeel van Syndion, een middelgrote organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan mensen met een beperking in dezelfde regio. Waar nodig kan, in een traject naar werk een beroep gedaan worden op één van de vele werkprojecten van Syndion of kan een gespecialiseerde (gedrags)deskundigheid geconsulteerd worden. Kennis, deskundigheid en ervaring liggen vooral op het gebied van arbeidsintegratie van de Wajong doelgroep. Maar ook andere uitkeringsdoelgroepen kunnen een beroep doen op Baanvak – Syndion. Het doel van Baanvak is om mensen met een arbeidsbeperking op de open arbeidsmarkt te vergroten. Een gemiddeld (voor)traject bestaat uit een kennismakingsgesprek – intake en assessement zoals arbeidsinteressetesten, oriëntatie op de arbeidsmarkt en stages. Dit geeft als resultaat dat in kaart wordt gebracht welke ondersteuningsvragen en begeleidingsvoorwaarden aan de orde zijn. Hierbij wordt intensieve ondersteuning op maat en coaching gegeven door de jobcoach die het gehele traject begeleidt, ook daarna op de werkplek. 

Assessment
Binnen dit onderdeel van het totale traject naar werk worden diverse instrumenten ingezet zoals een arbeidsinteressetest of (snuffel) stages om zicht te krijgen op de (on) mogelijkheden, ondersteuningsvragen, begeleidingsvoorwaarden en wensen van de toekomstige werknemer. Deze informatie vormt het uitgangspunt van het traject.
(snuffel)stages kunnen op één van de vele werkprojecten van Syndion plaatsvinden en natuurlijk ook op de reguliere arbeidsmarkt.

Vacaturebemiddeling
Baanvak heeft de beschikking over een groot netwerk van werkgevers waarmee al jaren wordt samengewerkt.
De jobcoaches van Baanvak ondersteunen de cliënt bij de zoektocht naar een geschikte werkplek welke tijdens de assessmentfase al ingezet wordt. Van de cliënt zelf wordt ook een actieve houding verwacht, en een goede motivatie om mee te werken in het vinden van een passende baan.

Proefplaatsing:
Een proefplaatsing is met behoud van uitkering overeengekomen worden tussen cliënt en werkgever.
De jobcoach ondersteunt de cliënt tijdens deze periode intensief, dit betekent training van de praktische vaardigheden die nodig zijn op de werkplek, coaching op onder andere gedrag en houding. Op die manier ontstaat er een beeld bij de werkgever, collega’s en cliënt zelf over diens mogelijkheden en het perspectief op deze werkplek. Ook is duidelijker welke vorm van ondersteuning nodig zal zijn.

Jobcoaching
Persoonlijke ondersteuning voor de cliënt die bestaat uit introductie, inwerken, aanleren en uitvoeren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd is er sprake van coaching waarbij de werknemer inzicht leert krijgen in de eigen mogelijkheden en hoe deze verder te ontwikkelen en uit te breiden.
 

Contactpersoon: Aart Jan 't Lam
Telefoon: 06 - 10923008
E-mailadres: a.lam@syndion.nl

Niet helemaal tevreden? Neem dan contact op met Door Hoogveld (clustermanager)
E-mailadres: d.hoogveld@syndion.nl of via 06 - 22907718

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.