Reade revalidatie locatie Overtoom

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn of haar leven oploopt. Deze schade kan zowel van binnenuit, als van buitenaf veroorzaakt worden. Oorzaken die van binnenuit komen, zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor of een ziekte, zoals hersen(vlies)ontsteking of hersenbeschadiging na reanimatie. Oorzaken van buitenaf zijn bijvoorbeeld een hersenkneuzing (contusio) door een verkeersongeluk of een verwonding door een voorwerp. Bij hersenletsel kunnen lichamelijke beperkingen optreden, als gevolg van halfzijdige verlamming of evenwichtsstoornissen. Er kunnen ook communicatieproblemen ontstaan, omdat men moeite heeft met praten, schrijven, lezen, begrijpen en/of onthouden. Ook kunnen cognitieve functies meer moeite kosten. Bijvoorbeeld het onthouden, concentreren, redeneren of plannen kan minder goed gaan. Soms komt het voor dat een deel van het gezichts- of reukvermogen uitvalt of treden psychische problemen, zoals emotionele of gedragsmatige veranderingen op. Reade Revalidatie is specialist op het gebied van neurorevalidatie.

We bieden mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. De behandeling is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat u uw leven weer zo goed en zelfstandig mogelijk kan inrichten.