Revalidatie Friesland, Drachten

De vraag van de patiënt is het uitgangspunt van de revalidatiebehandeling. In de behandelteams werken professionele medewerkers nauw met elkaar samen aan het verbeteren van zowel het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren van de patiënt. We gaan uit van de mens als geheel en niet alleen de beperking. We kijken ook naar het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. De zorgverlening wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd.