Rijndam Revalidatie, locatie Woensdrechtstraat

Rijndam Revalidatie is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening te maken hebben met beperkingen in hun functioneren. Doel van de revalidatie is een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. Rijndam is thuis in complexe vraagstukken. We volgen de ontwikkelingen in de revalidatiezorg op de voet, voeren zelf onderzoek uit en zijn een kweekvijver voor talent. De balans tussen opleiding, onderzoek en behandeling leidt tot de beste zorg voor patiënten. Bij Rijndam werken 1000 medewerkers, ruim 50 vrijwilligers en er komen jaarlijks ongeveer 9000 patiënten op zestien locaties in Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht, Leerdam, Capelle ad IJssel en Gorinchem.

Op deze locatie ondersteunt Rijndam de leerlingen van het VSO praktijk van Mytylschool De Brug.