Zwemmen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel- Basalt - Leiden

Informatie voor mensen met NAH

“Na mijn revalidatietraject wilde ik gaan sporten. Ik dacht aan zwemmen, maar was bang dat het niet zou gaan
lukken bij een gewoon zwembad. Daar zijn meestal geen geschikte aanpassingen aan het zwembad en er zijn veel
prikkels aanwezig. ik wilde liever samen met lotgenoten en onder begeleiding van een professional opnieuw
vertrouwd raken in het zwembad. Dankzij NAH-zwemmen is dat zeker gelukt!” Annette, patiënt


Dankzij een bijdrage van de Edwin van der Sar Foundation worden er in het zwembad van Basalt speciale NAH-zwemuren aangeboden. Het zwemmen is geschikt voor het verbeteren en onderhouden van uw kracht en motoriek en komt uw algehele conditie
ten goede. Naast het sportief bezig zijn, biedt NAHzwemmen ook gezelligheid.
Tijdens het zwemmen wordt u begeleid door een ervaren bewegingsagoog en een student van de Haagse Hogeschool voor aanvullende ondersteuning. Het uiteindelijke doel is u vol zelfvertrouwen door te laten stromen naar een geschikt regulier zwembad.

Locatie en tijden
Het NAH-zwemmen wordt aangeboden in het verwarmde zwembad van Basalt aan de Vrederustlaan 180 in Den Haag. Er zijn twee zwemgroepen. Iedere zwemgroep bestaat uit maximaal acht deelnemers.
Groep 1: woensdagmiddag van 16.30 tot 17.15 uur
Groep 2: woensdagmiddag van 17.15 tot 18.00 uur.

Kosten
Dankzij de donatie van de Edwin van der Sar Foundation is uw eigen bijdrage voor negen keer zwemmen € 36,–. We werken hierbij met een strippenkaart, zodat u alleen betaalt voor de keren dat u daadwerkelijk aanwezig bent.

Voorwaarde deelname
• U bent 14 jaar of ouder.
• U kunt veilig zwemmen/bewegen in het water. Zo niet, dan neemt u deel met een buddy (familielid, vriend(in) of een van onze studenten).
• U kunt zich zelfstandig aan- en uitkleden of neemt hier iemand voor mee.
• Het is niet noodzakelijk dat u bij Basalt gerevalideerd heeft.

Meer informatie en aanmelden.
U kunt zich aanmelden via: www.basaltrevalidatie.nl/aanmelden-nah-zwemmen. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op. Voor vragen mailt u naar nahzwemmen@basaltrevalidatie.nl.