Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA NL is er voor zorgverleners uit het werkveld CVA/NAH. De stichting heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste behandelaar te vinden. Op deze plek kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. De zorgverleners die hier zichtbaar zijn, voldoen aan kwaliteitseisen. Dit zijn eisen op het gebied van opleiding, kennis en ervaring en samenwerking. Wat deze eisen zijn, leest u hier:

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma
  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH  
  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL
  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH
  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten
  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten
  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging

Voor uitgebreide en aanvullende kwaliteitscriteria, ga naar www.kennisnetwerkcva.nl.

U kunt daar ook links naar websites per regio vinden voor zover deze beschikbaar zijn met daarin aanvullende criteria die een aantal regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden hebben.

356 resultaten
Begeleiding thuis (ambulante begeleiding) Als u hersenletsel hebt, kunt u problemen ervaren in uw dagelijks leven. U wilt graag zoveel mogelijk zelf…
Begeleiding thuis (ambulante begeleiding) Als u hersenletsel hebt, kunt u problemen ervaren in uw dagelijks leven. U wilt graag zoveel mogelijk zelf…
Begeleiding thuis (ambulante begeleiding) Als u hersenletsel hebt, kunt u problemen ervaren in uw dagelijks leven. U wilt graag zoveel mogelijk zelf…
Thuisbegeleiding "Het is voor mij erg moeilijk om in huis zelf structuur aan te brengen in mijn leven.  Mijn administratie, regelzaken rondom mijn…
Praktijk de ROEF is ontstaan vanuit een samenwerking van Oefentherapie Norg en Parafysio Noord. Sinds 2013 hebben we onze beide praktijken…
De fysiotherapeut behandelt alle voorkomende klachten van het houdings-en-bewegingsapparaat. U kunt verwezen worden door een arts, specialist,…
Soms is het door verschillende oorzaken niet meer mogelijk om de dagelijkse bezigheden op de oude vertrouwde manier uit te voeren. Ergotherapie helpt…
Ergotherapie - van de Schoor - Roggel - Ergotherapie van de Schoor
Neurologie neurologische aandoeningen: CVA/ NAH, MS, Parkinson, Dementie en andere (progressief) neurologische aandoeningen: Vaak hebben mensen met…
CVA (TIA, herseninfarct of hersen­bloeding) Behandelcentrum Valkenhof is lid van het regionale CVA-netwerk. CVA staat voor Cerebro Vasculair…
CVA (TIA, herseninfarct of hersen­bloeding) Behandelcentrum Valkenhof is lid van het regionale CVA-netwerk. CVA staat voor Cerebro Vasculair…