Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA NL is er voor zorgverleners uit het werkveld CVA/NAH. De stichting heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste behandelaar te vinden. Op deze plek kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. De zorgverleners die hier zichtbaar zijn, voldoen aan kwaliteitseisen. Dit zijn eisen op het gebied van opleiding, kennis en ervaring en samenwerking. Wat deze eisen zijn, leest u hier:

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma
  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH  
  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL
  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH
  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten
  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten
  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging

Voor uitgebreide en aanvullende kwaliteitscriteria, ga naar www.kennisnetwerkcva.nl.

U kunt daar ook links naar websites per regio vinden voor zover deze beschikbaar zijn met daarin aanvullende criteria die een aantal regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden hebben.

112 resultaten
Praktijk de ROEF is ontstaan vanuit een samenwerking van Oefentherapie Norg en Parafysio Noord. Sinds 2013 hebben we onze beide praktijken…
De fysiotherapeut behandelt alle voorkomende klachten van het houdings-en-bewegingsapparaat. U kunt verwezen worden door een arts, specialist,…
De geriatrie fysiotherapeut ziet patiënten, die bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup hebben. De…
Individuele begeleiding bij hersenletsel Bij individuele begeleiding helpen we jou thuis. Dat doen we samen met anderen in het gezin en met…
Bij ons kunt u terecht voor fysiotherapie en ergotherapie. Door de combinatie van ergotherapie en fysiotherapie kunnen vele klachten worden behandeld…
Bij ons kunt u terecht voor fysiotherapie en ergotherapie. Door de combinatie van ergotherapie en fysiotherapie kunnen vele klachten worden behandeld…
Amarant biedt begeleiding bij jou thuis. Een begeleider brengt structuur in je leven en helpt bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten. Onze…
Hersenz is een behandeling voor mensen met een hersenletsel in de chronische fase. De behandeling richt zich op de belangrijkste gebieden waarop…
Hersenz is een behandeling voor mensen met een hersenletsel in de chronische fase. De behandeling richt zich op de belangrijkste gebieden waarop…
Surplus is gevestigd in West-Brabant en heeft voor clienten met hersenletsel gespecialiseerde behandelaars in dienst die u graag en goed helpen. Als…