Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA NL is er voor zorgverleners uit het werkveld CVA/NAH. De stichting heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste behandelaar te vinden. Op deze plek kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. De zorgverleners die hier zichtbaar zijn, voldoen aan kwaliteitseisen. Dit zijn eisen op het gebied van opleiding, kennis en ervaring en samenwerking. Wat deze eisen zijn, leest u hier:

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma
  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH  
  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL
  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH
  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten
  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten
  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging

Voor uitgebreide en aanvullende kwaliteitscriteria, ga naar www.kennisnetwerkcva.nl.

U kunt daar ook links naar websites per regio vinden voor zover deze beschikbaar zijn met daarin aanvullende criteria die een aantal regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden hebben.

11 resultaten
Over ons Onze missie, waar we voor gaan, hebben wij duidelijk voor ogen. Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (lichte)…
Inmiddels coach, adviseer en ondersteun ik mensen met een hersenschudding, PCS of whiplash gerelateerde klachten en draag ik graag bij aan het onder…
Silverein biedt zorg van waarde. Wij leveren zorg, begeleiding en ondersteuning voor ouderen.  Bij Silverein maakt ú de keuzes U ontmoet Silverein…
Silverein biedt zorg van waarde. Wij leveren zorg, begeleiding en ondersteuning voor ouderen.  Bij Silverein maakt ú de keuzes U ontmoet Silverein…
NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland) regio MCL is een netwerk van fysiotherapeuten in de eerste en tweede lijn gericht op neurologische…
Surplus is gevestigd in West-Brabant en heeft voor clienten met hersenletsel gespecialiseerde behandelaars in dienst die u graag en goed helpen. Als…
Neurologie Fysiotherapeut Jorrit de Jong- Fysiotherapie Dongeradeel - Neurologie Fysiotherapeuten Friesland (Regio MCL)
NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland) regio MCL is een netwerk van fysiotherapeuten in de eerste en tweede lijn gericht op neurologische…
Begeleiding en behandeling thuis van de zorgvrager met een neurologische aandoening zoals Parkinson, MS, ALS/PLS, CVA en trauma, Ons team bestaat…
De neurologieverpleegkundige komt aan huis en geeft advies, instructie en voorlichting over neurologische aandoeningen, zoals een beroerte (CVA), de…
De neurologieverpleegkundige komt aan huis en geeft advies, instructie en voorlichting over neurologische aandoeningen, zoals een beroerte (CVA), de…