Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA NL is er voor zorgverleners uit het werkveld CVA/NAH. De stichting heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste behandelaar te vinden. Op deze plek kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. De zorgverleners die hier zichtbaar zijn, voldoen aan kwaliteitseisen. Dit zijn eisen op het gebied van opleiding, kennis en ervaring en samenwerking. Wat deze eisen zijn, leest u hier:

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma
  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH  
  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL
  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH
  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten
  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten
  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging

Voor uitgebreide en aanvullende kwaliteitscriteria, ga naar www.kennisnetwerkcva.nl.

U kunt daar ook links naar websites per regio vinden voor zover deze beschikbaar zijn met daarin aanvullende criteria die een aantal regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden hebben.

354 resultaten
In het Bravis worden mensen met NAH (zoals CVA, MS, parkinson en contusio cerebri) behandeld door een gespecialiseerd multi-disciplinair…
Norschoten is een algemeen christelijke zorgorganisatie in Barneveld en omgeving die verpleeghuiszorg, hospicezorg, revalidatie en dagbehandeling…
Bij Zandhove is het mogelijk om zelfstandig te wonen met zorg en servicediensten dichtbij. U huurt een appartement en neemt naar behoefte eenvoudige…
In uw leven kunt u te maken krijgen met psychische problemen. Verwardheid, vergeetachtigheid, sombere stemmingen, verdriet, angst of veranderend…
Als geriatriefysiotherapeut ben ik aangesloten bij het netwerk NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland). In het netwerk werken 1e en 2e lijns…
  Opgroeien van baby tot volwassene is een ingewikkeld proces. Van 0-4 jaar staat de ontwikkeling van basisvaardigheden centraal zoals zitten,…
Als gevolg van neurologische aandoeningen kan er sprake zijn van duidelijk zichtbare gevolgen (veranderingen in het bewegen) en van minder zichtbare…
Ergotherapiepraktijk Plan4 is gespecialiseerd in cognitieve revalidatie bij hersenletsel. Wij hebben een praktijk in IJsselstein en wanneer medisch…
Martine de Jong is oefentherapeut Caesar sinds 2001. Oefentherapie is geschikt voor iedereen, van jong tot oud. Er wordt gestreefd naar een optimale…
Praktijk Graaf Hendrik III Laan: De fysiotherapeuten van NAHFysioNet zijn gespecialiseerd in de behandeling van Niet Aangeboren Hersenletsel en…