CVA-Zorgketen Leeuwarden

De verpleegkundig consulenten Ketenzorg CVA zijn niet alleen ‘binnen de muren’ van één instelling werkzaam, maar zij zijn in dienst van alle instellingen binnen de CVA-Zorgketen. Zij werken transmuraal. Dit houdt in dat zij op afstand mee kijken, adviseren en gevraagd (en ongevraagd) raad aan verpleegkundigen en artsen geven.

 

Ook u kunt de verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA op eigen initiatief benaderen, zelfs als u al lang geleden een CVA heeft gehad.

U kunt bij haar/hem terecht met allerlei vragen op het gebied van CVA-zorg In de folder “Aandachtspunten” zijn een aantal vaak voorkomende vragen samengesteld. Maar ook voor alle andere vragen op CVA en NAH gebied kunt u contact opnemen.

de medewerkers van de CVA-Zorgketen zijn: Grietje Zwiers (secretariaat), Hilma Meindersma (verpleegkundig consulent) en Mario Pietersma (verpleegkundig consulent)

058-2867362

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Logopedie neurologische ketens Friesland (CVA, NAH, MS, Parkinson (via Parkinsonnet), neuro-oncologie en dementie)
NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland) regio MCL is een netwerk van fysiotherapeuten in de eer
Wanneer u na een ziekenhuisopname op afdeling Neurologie weer thuiskomt of een chronische neurologi