Hartvoorwerk

Na jarenlang binnen de zorg gewerkt te hebben met mensen met niet aangeboren hersenletsel, zijn we een dagbesteding/ werk locatie gestart voor mensen met NAH, we bieden zowel arbeidsmatige dagbesteding als recreatieve daginvulling, daarnaast is er een nah loket en bieden we respijtzorg en lotgenotenbijeenkomsten aan . Dit doen we allemaal vanuit een mooie locatie in Den Haag onder leiding van deskundige professionals.

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Nieuwe dagbesteding locatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.