Hartvoorwerk

Na jarenlang binnen de zorg gewerkt te hebben met mensen met niet aangeboren hersenletsel, zijn we een dagbesteding/ werk locatie gestart voor mensen met NAH, we bieden zowel arbeidsmatige dagbesteding als recreatieve daginvulling, daarnaast is er een nah loket en bieden we respijtzorg en lotgenotenbijeenkomsten aan . Dit doen we allemaal vanuit een mooie locatie in Den Haag onder leiding van deskundige professionals.

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Nieuwe dagbesteding locatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hier kan er zowel arbeidsmatige dagbesteding gebied.