15 resultaten
Deze stichting geeft d.m.v. subsidie trainingen aan mensen met NAH en hun partners om voorlichting te geven over NAH en om individueel mensen met NAH…
Het Zorgaanbod Midden-Brabant (de sociale kaart) is bedoeld voor de inwoners, naasten en professionals in de regio Midden-Brabant die te maken hebben…
Wat doen wij voor jou? Je kunt bij ons terecht met jouw hulpvragen over NAH. Bijvoorbeeld als je wilt weten wat het effect is van jouw niet-…
In het NAH Netwerk Zuidoost Noord-Brabant werken 19 (boven-)regionale instellingen samen om goed passende zorg te bieden aan kinderen en volwassenen…
OVER DE METHODE: “Brain Gym® is de basis van de (Educatieve) Kinesiologie. De kern ervan bestaat uit 26 bewegingen, die teruggrijpen naar de…
Psychologiepraktijk Altervita is een kleinschalige eerstelijnspraktijk voor volwassenen en ouderen die kampen met psychische klachten die samenhangen…
Ons centrum voor Kind & Jeugd helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een…
Begeleiding gericht op de omgeving Door een val of klap op het hoofd, zuurstofgebrek, tumor of een infectie kan ook bij kinderen hersenletsel…
Begeleiding in de eigen omgeving voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding in de thuissituatie Veel mensen met een niet-…
Wie te maken krijgt met niet-aangeboren hersenletsel zit vaak vol vragen. Wat houdt NAH precies in? Hoe kun je er het beste mee omgaan? Welke…