356 resultaten
Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem zoals…
Ben je als jongvolwassene of volwassene niet in staat om zelfstandig te wonen? Dan kan wonen in een ouderinitiatief of wooninitiatief de oplossing…
TiCuro gevestigd is een kleinschalige opvang voor uw kind(eren)/jongeren in de leeftijdsgroep 8 t/m circa 26 jaar. TiCuro biedt logeerplaatsen aan…
Perspectief na Hersenletsel voorheen Trainings Centrum Wonen In juni 2004 is vanuit cluster de Mantelmeeuw een nieuw project van start gegaan, het…
De Notarisappel is een gebouw in de nieuwbouwwijk Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam.  Er zijn hier veel vijvers en sloten in de omgeving. Het…
Met een niet aangeboren hersenletsel is het niet meer vanzelfsprekend om het leven te leiden dat u gewend was. Wellicht bent u als gevolg van het…