464 resultaten
Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem zoals…
Ben je als jongvolwassene of volwassene niet in staat om zelfstandig te wonen? Dan kan wonen in een ouderinitiatief of wooninitiatief de oplossing…
Perspectief na Hersenletsel voorheen Trainings Centrum WonenIn juni 2004 is vanuit cluster de Mantelmeeuw een nieuw project van start gegaan, het…
Met een niet aangeboren hersenletsel is het niet meer vanzelfsprekend om het leven te leiden dat u gewend was. Wellicht bent u als gevolg van het…