88 resultaten
Begeleiding bij hersenletselDIENSTENAB De Piramide biedt specifieke begeleiding van leerlingen met neurocognitieve problematiek en hersenletsel. Per…
Een kind met hersenletsel verdient alle kansen. Zorgboerderij en therapiecentrum De Roode Draak biedt dit op haar locatie in Biddinghuizen. Onze…
Stichting K-vriendelijk biedt begeleiding aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen. Er kan sprake zijn psycho sociale problemen, psychiatrische…
Hattrick-Zorg is actief in de ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zoals door niet-aangeboren hersenletsel…
Team050 biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot en met 18 jaar) met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek,…
Een gewone school, maar speciaal waar dat nodig is. (V)SO de Twijn biedt Speciaal Onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek…
Een gewone school, maar speciaal waar dat nodig is. (V)SO de Twijn biedt Speciaal Onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek…
Algemene informatieThe ClassMet The Class biedt de Hersenstichting een traject om de kansen van jongvolwassenen met (niet-aangeboren) hersenletsel op…
Functionele neurologie is een medische discipline, die erop is gericht om hersenfuncties te verbeteren dan wel te herstellen (bijvoorbeeld na een…
Hier vindt u het oefenmateriaal dat AfasieNet aanbeveelt: Webshop Lees voor Actie-app ACTIE! is een therapieprogramma voor de iPad voor mensen…