498 resultaten
Heeft u niet-aangeboren hersenletsel en is thuis wonen geen optie meer, dan biedt De Zellingen wonen met begeleiding bij niet-aangeboren hersenletsel…
Stichting K-vriendelijk biedt begeleiding aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen. Er kan sprake zijn psycho sociale problemen, psychiatrische…
Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg waaronder zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.…
Ben je als jongvolwassene of volwassene niet in staat om zelfstandig te wonen? Dan kan wonen in een ouderinitiatief of wooninitiatief de oplossing…
Op de locatie Breewijd/Borndiep in Sneek biedt HJEM kleinschalig wonen aan 10 mensen met een verstandelijke beperking. Een huiselijke sfeer, het zich…
Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem zoals…
Perspectief na Hersenletsel voorheen Trainings Centrum WonenIn juni 2004 is vanuit cluster de Mantelmeeuw een nieuw project van start gegaan, het…
Met een niet aangeboren hersenletsel is het niet meer vanzelfsprekend om het leven te leiden dat u gewend was. Wellicht bent u als gevolg van het…