222 resultaten
Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan hersenbeschadigingen die ontstaan zijn in de loop van het leven. …
Radio “Luister naar N.A.H.” is een radio-magazine met informatie voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (N.A.H.), hun partners en/of…
Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden…
Deze stichting geeft d.m.v. subsidie trainingen aan mensen met NAH en hun partners om voorlichting te geven over NAH en om individueel mensen met NAH…
Wanneer u hersenletsel heeft opgelopen of u heeft een andere (chronische) neurologische aandoening, roept dit wellicht veel vragen en zorgen bij u op…
WIJKfysio is een breed gespecialiseerd centrum waar meerdere therapeuten samenwerken. Allen zijn geschoold als fysiotherapeut en hebben daarnaast een…
WIJKfysio is een breed gespecialiseerd centrum waar meerdere therapeuten samenwerken. Allen zijn geschoold als fysiotherapeut en hebben daarnaast een…
WIJKfysio is een breed gespecialiseerd centrum waar meerdere therapeuten samenwerken. Allen zijn geschoold als fysiotherapeut en hebben daarnaast een…
Het Zorgaanbod Midden-Brabant (de sociale kaart) is bedoeld voor de inwoners, naasten en professionals in de regio Midden-Brabant die te maken hebben…
Herstelbijhersenletsel.nl is een site van Rosanne Koster, huisarts in Leeuwarden die een beroerte kreeg. "Je staat midden in het leven en je toekomst…