Afasiecentrum Apeldoorn - Zorggroep Apeldoorn e.o.

Mensen kunnen na hersenletsel allerlei communicatieve problemen ervaren. Zo kunnen ze moeite hebben met het begrijpen van gesproken of geschreven taal of moeite hebben met mondeling of schriftelijk uitdrukken. Dit wordt ook wel afasie genoemd. 

Afasiecentrum Apeldoorn biedt behandeling, begeleiding en dagbesteding.