Commitment - mentorschap in de zorg

Commitment biedt professioneel mentorschap in de zorg. Voor iedereen die niet voor zichzelf op kan komen wat zijn of haar zorg betreft is een wettelijke vertegenwoordiger belangrijk. Vaak is dat een familielid. Soms is dat niet mogelijk en wordt een mentor gevraagd die taak over te nemen. 

Het mentorschap kan door de cliënt zelf aangevraagd worden maar ook door zijn partner, zoon of dochter, ouders, broers of zussen. Ook de bewindvoerder kan Mentorschap aanvragen of  de directie van de zorginstelling waar iemand woont en verzorgd wordt. Mentorschap moet aangevraagd worden bij de kantonrechter van het arrondissement waar de persoon woont waar het mentorschap voor is bedoeld.