Letselschade - AOVZ

AOVZ is binnen de letselschade een onafhankelijk expertisebureau op het gebied van zorg en voorzieningen in de breedste zin van het woord. Is er hulp nodig, en zo ja welke? Hoe is dit zo snel mogelijk geregeld? Zijn er al dan niet tijdelijk aanpassingen en voorzieningen nodig? Wat is in de ontstane situatie het meest praktisch? De mogelijkheden binnen de actuele wet- en regelgeving worden hierbij optimaal benut.

Als externe partij ondersteunt en adviseert Aovz slachtoffers, WA-verzekeraars en belangenbehartigers bij een efficiënte afhandeling van het letselschadeproces. Het herstel van het slachtoffer staat hierbij voorop. 

Via een huisbezoek wordt de problematiek die het slachtoffer dagelijks ondervindt helder in kaart gebracht. Er wordt vooral in praktisch opzicht gekeken hoe er zo goed mogelijk herstel kan plaatsvinden waarbij de leefsituatie van voor het ongeval in combinatie met de huidige perspectieven, leidend zijn. De mogelijkheden en beperkingen van zowel het slachtoffer als zijn omgeving zijn hierbij bepalend. Is de slaapkamer bereikbaar? Lukt het zelfstandig wassen en kleden? Is er hulp nodig bij het boodschappen doen?

Na het opstellen van een heldere probleemanalyse worden praktische oplossingen aangedragen waarbij voorliggende voorzieningen maximaal worden benut. Een Programma van eisen voor de noodzakelijke aanpassingen dan wel voorzieningen wordt opgesteld. De planning, realisatie en voortgang van de in gang gezette trajecten worden bewaakt.

Aovz kan ingezet worden als adviseur, coördinator, casemanager. Dit is afhankelijk van de situatie. Daarnaast kan het zijn dat enkel informatieverstrekking bij een situatie voldoende is.

 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.