Ontmoeting - NAH Oost

Wat mag u verwachten?

NAH Oost organiseert interactieve themabijeenkomsten waar mensen met NAH en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Naast deze doelgroep zijn ook professionals van harte welkom.

Hoewel er veel wegvalt, is er ook veel dat blijft. Uitgaande van wat nog mogelijk is, zetten wij de gevolgen van NAH in een breed perspectief door ervaringsdeskundigen en vakdeskundigen samen te brengen. Het open en laagdrempelige karakter van de bijeenkomsten vergemakkelijkt de aansluiting bij mededeelnemers. Hierdoor krijgt u inzicht in de gevolgen van uw letsel, kunt u ervaringsdeskundige en vakdeskundige tips en adviezen geven en ontvangen en blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en sociale kaart op het gebied van NAH.

Wat wordt er gedaan?

Wij horen graag de stem van mensen met NAH en hun naasten en proberen aan de hand van uw behoeften en vragen een bijeenkomst te organiseren met een passend thema en een geschikte gastspreker.

Professionele gastsprekers

Vijf keer per jaar organiseren wij bijeenkomsten waarbij een vakbekwaam gastspreker op interactieve wijze een thema zal behandelen. Wij hebben de ervaring dat wij u op deze manier pragmatische bagage meegeven welke door u goed inpasbaar is in uw leven.
Gedurende de bijeenkomst worden een of twee pauzes ingepland waarin u koffie of thee kunt nuttigen. Na afloop biedt het restaurant gelegenheid wat na te praten. Tijdens de Coronaperiode organiseren we geen fysieke bijeenkomsten maar webinars.

Deelname en aanmelding

Om deel te nemen kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website, tijdens de Coronaperiode lopen de aanmeldingen via de administratie. Onze voorzitter Lilian Wolthuis-Droste zal uw aanmelding in behandeling nemen. In verband met reservering van de zaal verzoeken wij u om uiterlijk 5 dagen voor de bijeenkomst u aan te melden. Lilian is tevens het vaste aanspreekpunt voor deelnemers, externe contacten en sponsoren. Lilian is te bereiken via het mailadres info@nah-oost.nl, of via het contactformulier op de contactpagina.

Aanmeldingsformulier 

Contactformulier

Kosten

Om deel te nemen hoeft u geen lid te zijn van een patiëntenorganisatie. U bent vrij deel te nemen aan een bijeenkomst en betaalt slechts entree bij deelname. De entreekosten inclusief consumptiebedragen voor mensen met NAH €5,–, naasten €7,50 en professionals €10,–.
U kunt bij binnenkomst contant betalen. Bij mogelijke nevenevenementen zal u wellicht gevraagd worden het bedrag over te maken.

Hoe wordt u op de hoogte gebracht en gehouden?

Indien u heeft deelgenomen aan een bijeenkomst, zullen wij u per mail op de hoogte brengen van de volgende bijeenkomsten.
NAH Oost laat haar aankondigingen o.a. publiceren in de TC Tubantia, het Hengelo ’s Weekblad en op haar site www.nah-oost.nl
Uiteraard kunt u ook onze Facebookpagina en onze blogs op deze zite in de gaten houden.

Volg hier

Actualiteiten deelnemers

en hier

Actualiteiten over wetenschap en innovatie

Meer info

Bel 06-36514115

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.