Noorderbreedte Revalidatie

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Na een ziekenhuisopname bijvoorbeeld na een hersenbloedng of herseninfarct moet u meestal revalideren. Bij Noorderbreedte Revalidatie krijgt u de deskundige zorg en behandeling die u nodig heeft om zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen. U revalideert in een omgeving die u helpt om te werken aan uw eigen herstel. Het uitgangspunt is dat u actief werkt aan uw herstel, door zelfstandig oefeningen te doen die u bijvoorbeeld van de fysiotherapeut of een andere behandelaar krijgt.