Leth Letselschade

LETH Letselschade: Persoonlijk - Praktisch - Deskundig met hart voor de client.

Leth Letselschade is een onafhankelijk letselschadebureau.
Wij zijn gespecialiseerd in de juridische afhandeling van letselschadezaken.
Wij treden enkel op voor slachtoffers en/of nabestaanden.
Wij werken niet voor verzekeraars.

Leth Letselschade helpt en ondersteunt het letselschadeslachtoffer zo veel als mogelijk in het hersteltraject en zet zich in voor het verhalen van een optimale schadevergoeding. Schade, die ontstaat als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.
Dit doen wij met dienstverlening op maat. Wij zetten ons in voor de behoeften en belangen van letselschadeslachtoffers.

Leth Letselschade weet zich omringd met een netwerk van deskundige en betrokken ketenpartners.

Wij zijn er voor Jou/U.

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Persoonlijk - Praktisch - Deskundig met hart voor de client.Leth Letselschade is een onafhankelijk letselschadebureau.