80 resultaten
Wat doen wij voor jou? Je kunt bij ons terecht met jouw hulpvragen over NAH. Bijvoorbeeld als je wilt weten wat het effect is van jouw niet-…
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn of haar leven oploopt. Deze schade kan zowel van binnenuit, als…
In het NAH Netwerk Zuidoost Noord-Brabant werken 19 (boven-)regionale instellingen samen om goed passende zorg te bieden aan kinderen en volwassenen…
OVER DE METHODE: “Brain Gym® is de basis van de (Educatieve) Kinesiologie. De kern ervan bestaat uit 26 bewegingen, die teruggrijpen naar de…
Je wilt onderwijs volgen, dan blijkt dat dit niet (meer) zo makkelijk gaat als jij zou willen. De reden hiervoor is voor iedereen verschillend.…
Dagbesteding, Werken en Leren (DWL) is bij ons mogelijk op diverse plekken in Zeeland. Wij zijn er voor jongeren en volwassenen die er niet in slagen…
Ons centrum voor Kind & Jeugd helpt jongeren tussen de 12 en 25 jaar met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg…
Een kind met hersenletsel verdient alle kansen. Zorgboerderij en therapiecentrum De Roode Draak biedt dit op haar locatie in Biddinghuizen. Onze…
Rijndam is gespecialiseerd in revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening te maken hebben met beperkingen in hun functioneren. Doel van de revalidatie is een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.
Coaches Plus biedt levensbrede begeleiding en jobcoaching aan jeugdigen en volwassenen met Autisme, ADD, ADHD, en NAH of Niet-Aangeboren Hersenletsel. Ons werkgebied omvat: Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht.