88 resultaten
Op onze school geven we voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar die gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Wij leiden…
We bieden de behandeling voor kinderen en jongeren poliklinisch aan. Bij Reade werken we bij kinderen en jongeren ontwikkelingsgericht. We vragen wat…
Ambulante Dienst Gouda e.o. - Gemiva - Zorg en Begeleiding Gemiva
Ambulante Dienst Gouda e.o. ondersteunt kinderen en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of niet-…
De ambulante begeleiders komen bij u thuis of op het werk. Ze ondersteunen o.a. bij moeilijke taken, de administratie, het structureren van de dag/week, het aanvragen van hulpmiddelen, het organiseren van het huishouden, het aanleren van vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, contacten met officiële instanties, de opvoeding van kinderen.
De ambulante begeleiders van Gemiva komen bij u thuis of op het werk. Ze ondersteunen o.a. bij moeilijke taken, de administratie, het structureren van de dag/week, het aanvragen van hulpmiddelen, het organiseren van het huishouden, het aanleren van vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, contacten met officiële instanties, de opvoeding van kinderen.
De ambulante begeleiders van Gemiva komen bij u thuis of op het werk. Ze ondersteunen o.a. bij moeilijke taken, de administratie, het structureren van de dag/week, het aanvragen van hulpmiddelen, het organiseren van het huishouden, het aanleren van vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, contacten met officiële instanties, de opvoeding van kinderen.
Ambulante Dienst Waardenland - Gemiva - Zorg en Begeleiding Gemiva
De ambulante begeleiders van Gemiva komen bij u thuis of op het werk. Ze ondersteunen o.a. bij moeilijke taken, de administratie, het structureren van de dag/week, het aanvragen van hulpmiddelen, het organiseren van het huishouden, het aanleren van vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, contacten met officiële instanties, de opvoeding van kinderen.
Leerlingen die een intensief revalidatieprogramma volgen waardoor ze tijdelijk geen lessen op hun eigen school kunnen volgen, kunnen in de vorm van…
Primair onderwijs en College De Kleine Prins Utrecht bieden speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zo nodig in combinatie met…
De ambulante begeleiders van Gemiva komen bij u thuis of op het werk voor u zelf of uw kind. Ze ondersteunen o.a. bij moeilijke taken, de administratie, het structureren van de dag/week, het aanvragen van hulpmiddelen, het organiseren van het huishouden, het aanleren van vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, contacten met officiële instanties, de opvoeding van kinderen.