81 resultaten
De ambulante begeleiders van Gemiva komen bij u thuis of op het werk voor u zelf of uw kind. Ze ondersteunen o.a. bij moeilijke taken, de administratie, het structureren van de dag/week, het aanvragen van hulpmiddelen, het organiseren van het huishouden, het aanleren van vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, contacten met officiële instanties, de opvoeding van kinderen.
Je woont zelfstandig maar loopt tegen zaken aan die je niet of niet helemaal zelf kunt. Het zou fijn zijn als je wat ondersteuning kunt krijgen bij…
Philadelphia is een landelijke zorginstelling die werkt vanuit een christelijke visie. Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een…
Begeleiding in de eigen omgeving voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding in de thuissituatie Veel mensen met een niet-…
Ambulante begeleiding thuis met als doel mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Individuele begeleiding waarbij structuur wordt…
Stichting Uitblinkers is een kleinschalige organisatie die jongeren (12+), volwassenen en hun omgeving bij hen thuis ondersteunt. De begeleiders zijn…
Zelfstandig wonen en zoveel mogelijk je eigen leven inrichten. Door je hersenletsel is dat niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig hoef je het niet…
De ambulante begeleiders van Gemiva komen bij u thuis of op school voor uw kind en u als ouder en leerkracht. Ze ondersteunen o.a. bij ontwikkelingsstoornissen en/of een beperking zoals een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
De ambulante begeleiders komen bij u thuis of op het werk. Ze ondersteunen o.a. bij moeilijke taken, de administratie, het structureren van de dag/week, het aanvragen van hulpmiddelen, het organiseren van het huishouden, het aanleren van vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, contacten met officiële instanties, de opvoeding van kinderen.
Ambulante ondersteuning in Den Haag, Westland en omstreken Neem contact op Stuur ons een mail In de regio Den Haag, Westland en omstreken kun je…