Adelante volwassenrevalidatie - Venlo

De hersenen sturen ons hele lichaam aan. Onze ademhaling, onze zintuigen, praten, bewegen. Al die functies zitten op een andere plek in ons brein: voor, achter, links, rechts, bovenaan of diep in de hersenen. Als er iets misgaat, bijvoorbeeld zuurstoftekort, een bloeding, een tumor of een klap, zijn er zichtbare en onzichtbare gevolgen. Denk aan eenzijdige verlamming, problemen met spraak en taal, vermoeidheid, overprikkeling, geheugenproblemen of gedragsverandering.

Samen met het team van behandelaren uit verschillende disciplines gaat u aan de slag met uw herstel voor zover dat mogelijk is. U zult begeleid worden in het leren omgaan met uw beperkingenSamen eruit halen wat erin zit. Zodat u straks weer zo zelfstandig mogelijk uw leven kunt leiden.

Onderzoeksfase  Behandeling  Digitale zorg  Nazorg  Nieuw in onze zorg  Meer informatie  Behandelteam  Locaties en contact  Het verhaal van Albert

Onderzoeksfase

Als u in het ziekenhuis ligt, start het onderzoek daar al. Adelante is dus al betrokken in de eerste, acute fase. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt vervolgens beslist:

  • u wordt opgenomen bij Adelante (klinisch verblijf)
  • u gaat naar huis en u komt naar Adelante voor behandelingen (poliklinische behandeling)
  • u gaat naar huis en gaat bij één of meer therapeuten in behandeling bij u in de buurt 
  • u gaat naar huis en u komt nog eens bij ons terug op consult als het nodig is

Behandeling

Wij passen de behandeling zoveel mogelijk aan aan uw situatie en mogelijkheden. Dan hebben we het over welke behandelingen u krijgt, hoe vaak u behandelingen heeft en hoe lang het traject duurt.
 

Eerst verblijf bij Adelante, later vanuit thuis naar de behandeling

Meestal begint de behandeling klinisch en verblijft u intern in onze kliniek. Eén van de behandeldoelen is altijd om u zo snel mogelijk veilig naar huis te laten gaan. We proberen eerst hoe het gaat in het weekend. Gaat dat goed, dan werken we toe naar een situatie waarin u weer thuis kunt wonen. Als het nodig is, komt u op afspraak naar Adelante in dagbehandeling.
 

Aandacht voor uw naasten

Uw partner of naaste betrekken we actief bij de behandeling. Ook hij of zij heeft te maken met de gevolgen van uw aandoening. In de partnergespreksgroep is hier aandacht voor.

Overleg in het team

Met regelmaat overlegt de revalidatiearts met het behandelteam. Hoe verloopt de behandeling, wat moet er aangepast worden en hoe lang duurt de behandeling? De resultaten uit dit teamoverleg bespreekt de arts met u.

Behandelgebieden

Lopen en bewegen, Dagelijks handelen, Spraak en communicatie, Denken en informatie verwerken, Gedrag en emotie, Vaardigheden oefenen, Leefstijl, Leven met hersenletsel

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Nazorg

Overdracht naar 'eigen' therapeut of behandelaar

Als de behandelingen bij ons afgelopen zijn, kan het belangrijk zijn dat u verder oefent bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut bij u in de buurt.  Wij zorgen voor een overdracht waarin staat wat uw letsel was en wat onze behandeling is geweest. Uw eigen therapeut kan op basis hiervan zijn behandeling starten.


Op afspraak bij de revalidatiearts

Als de behandeling is afgerond, komt u nog regelmatig naar het spreekuur van de revalidatiearts. Zo blijven wij op de hoogte hoe het met u gaat. Heeft u nieuwe klachten of houden problemen aan? Bespreek ze tijdens het spreekuur. De arts beslist of een behandeling nodig is of dat u doorverwezen wordt naar een specialist.

Als u nieuwe klachten krijgt

Het kan voorkomen dat na verloop van tijd (nieuwe) klachten ontstaan. Als u bijvoorbeeld weer gaat werken of weer het 'gewone' leven oppakt. Denk dan aan concentratieproblemen, vermoeidheid of emoties die u niet kent. Ons Hersenletsel Adviesteam bekijkt samen met u wat er aan de hand is en hoe u hiermee kunt omgaan.

Nieuw in onze zorg

Wilt u meer weten over hoe wij middels wetenschappelijk onderzoek werken aan verbetering van onze behandelingen, klik dan hier.

Meer informatie

Aangezichtsverlamming

AfasieteamArm/handfunctie (PDF - 440 KB)

Behandelprogramma hersenletsel (PDF - 692 KB)

BreinGrepen

Communicatie tijdens de behandeling

Facialisteam (PDF - 579 KB)

Gangbeeldanalyse (PDF - 376 KB)

Hersenletseladviesteam

Spreekstok (PDF - 7.31 MB)

Zitpoli

Factsheet Niet Aangeboren Hersenletsel (PDF - 739 KB)

Factsheet Arm/Hand Vaardigheden (PDF - 718 KB)

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assitant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog, een cognitief revalidatietherapeut of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.

De stichting Hersenschudding geeft aan dat er ook PCS of Post Commotioneel Syndroom behandeld wordt. 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.