Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA NL is er voor zorgverleners uit het werkveld CVA/NAH. De stichting heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste behandelaar te vinden. Op deze plek kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. De zorgverleners die hier zichtbaar zijn, voldoen aan kwaliteitseisen. Dit zijn eisen op het gebied van opleiding, kennis en ervaring en samenwerking. Wat deze eisen zijn, leest u hier:

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma
  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH  
  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL
  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH
  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten
  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten
  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging

Voor uitgebreide en aanvullende kwaliteitscriteria, ga naar www.kennisnetwerkcva.nl.

U kunt daar ook links naar websites per regio vinden voor zover deze beschikbaar zijn met daarin aanvullende criteria die een aantal regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden hebben.

245 resultaten
Fysiofitness Om je lichaam in een goede conditie te houden of te brengen, kun je bij ons terecht. In onze fysiofitness-zaal werk je op speciale…
Silderhuis Logopedie bestaat sinds mei 2013. Naast de reguliere logopedie zijn er verschillende specialisaties en is er veel expertise binnen ons…
De logopedisten van Careyn onderzoeken en behandelen problemen op het gebied van taal, spraak, slikken, gehoor, adem en stem. Voor wie? De…
Revalidatie en herstel - De Parkgraaf - AxionContinu - AxionContinu - Wonen Zorg en Revalidatie
Grenzend aan het mooie park Transwijk in Utrecht ligt De Parkgraaf, een centrum voor revalidatie en herstel. In dit moderne en sfeervolle centrum…
De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het…
Neurorevalidatie richt zich op het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Neurorevalidatie kan in nauwe…
Persoonlijk Wij zijn een dynamische praktijk met een enthousiast en gedreven team van fysiotherapeuten. Persoonlijke aandacht voor u en uw klacht…
De fysiotherapeut behandelt alle voorkomende klachten van het houdings-en-bewegingsapparaat. U kunt verwezen worden door een arts, specialist,…
Fysiofitness Voor wie? Regelmatig bewegen is belangrijk. Als u regelmatig beweegt verkleint u de kans om ziek te worden. En het zorgt ervoor dat u…
Fysiotherapie Carnegiedreef is een fysiotherapiepraktijk in het hartje van Utrecht-Overvecht en maakt deel uit van het Eerstelijns Centrum Carnegiedreef. #NAH