Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA NL is er voor zorgverleners uit het werkveld CVA/NAH. De stichting heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste behandelaar te vinden. Op deze plek kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. De zorgverleners die hier zichtbaar zijn, voldoen aan kwaliteitseisen. Dit zijn eisen op het gebied van opleiding, kennis en ervaring en samenwerking. Wat deze eisen zijn, leest u hier:

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma
  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH  
  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL
  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH
  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten
  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten
  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging

Voor uitgebreide en aanvullende kwaliteitscriteria, ga naar www.kennisnetwerkcva.nl.

U kunt daar ook links naar websites per regio vinden voor zover deze beschikbaar zijn met daarin aanvullende criteria die een aantal regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden hebben.

19 resultaten
Heeft u een beroerte (hersenbloeding of CVA) of tijdelijke beroerte (TIA) gehad en ervaart u problemen met praten, met uw geheugen of verandering van…
In uw leven kunt u te maken krijgen met psychische problemen. Verwardheid, vergeetachtigheid, sombere stemmingen, verdriet, angst of veranderend…
MAATWERK IN ZELFSTANDIGHEID Behandeling en advies De behandelingen van Ergotherapie Kennemerland bestaan uit vier onderdelen: intake, observatie,…
Behandeling van Parkinson, MS, CVA, Alzheimer: focus op het aanleren van verloren functies Bij neurologische aandoeningen als een beroerte (CVA), MS…
Praktijk de ROEF is ontstaan vanuit een samenwerking van Oefentherapie Norg en Parafysio Noord. Sinds 2013 hebben we onze beide praktijken…
Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een 'ongeluk in de vaten van de hersenen'. In het dagelijks taalgebruik heet een CVA een…
Misschien onthoudt u alles wat minder goed. Of heeft u moeite met het omgaan met verlies van dierbaren. Ook kan ouderdom beperkingen met zich…
Misschien onthoudt u alles wat minder goed. Of heeft u moeite met het omgaan met verlies van dierbaren. Ook kan ouderdom beperkingen met zich…
In uw leven kunt u te maken krijgen met psychische problemen. Verwardheid, vergeetachtigheid, sombere stemmingen, verdriet, angst of veranderend…
Als geriatriefysiotherapeut ben ik aangesloten bij het netwerk NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland). In het netwerk werken 1e en 2e lijns…