Cognitieve Revalidatie - Meander Medisch Centrum

Het doel van deze behandeling is om u en uw familie of omgeving beter te leren omgaan met de cognitieve problemen.

CVA en de eventuele gevolgen
Door een beroerte, ook CVA genoemd, kan er een zuurstoftekort of een bloeding in de hersenen ontstaan. Dit hersenletsel kan leiden tot problemen met bewegen, waardoor bijvoorbeeld het lopen, afwassen of aankleden moeilijk gaat. Ook kunnen er cognitieve problemen ontstaan; dat wil zeggen problemen op het gebied van informatieverwerking. Informatieverwerking is het vermogen om de informatie die op ons afkomt, op te nemen, te bewerken, vast te leggen en erop te reageren. Vaak wordt gesproken over de ‘onzichtbare’ gevolgen van hersenletsel, omdat ze voor uw omgeving niet zichtbaar zijn. De gevolgen zijn echter wel van (grote) invloed op uw dagelijks functioneren. Uzelf en de mensen in uw omgeving kunnen er veel hinder van ondervinden. Voorbeelden kunnen zijn het vergeten van afspraken, moeite hebben met concentreren en problemen met het plannen en uitvoeren van activiteiten. Het kan ook zijn dat er na hersenletsel sprake is van veranderingen in emoties of gedrag, zoals bijvoorbeeld snel huilen of impulsief reageren.

Wat is cognitieve revalidatie?
Door middel van cognitieve revalidatie worden strategieën, zoals het toepassen van geheugenregels, aangeleerd zodat u en uw familie of omgeving beter leren omgaan met de cognitieve problemen. Vaak is het nodig dat u en uw naasten eerst inzicht krijgen in wat er bij u is veranderd en wat dat betekent voor het dagelijks leven.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Allereerst worden uw klachten in kaart gebracht. Dit gebeurt meestal door de revalidatiearts, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en eventueel de logopedist. U ziet deze medewerkers op verschillende afspraken. Uiteraard proberen wij om deze afspraken zoveel mogelijk te combineren op één dag.
Daarna wordt een behandelplan gemaakt en indien nodig een behandelteam samengesteld. De cognitieve training, die bijvoorbeeld gericht kan zijn op het leren omgaan met tijdsdruk of geheugenproblemen, wordt gegeven door een ergotherapeut.
Voor specifieke taalproblemen wordt een logopedist ingeschakeld. Voor training bij bepaalde waarnemingsproblemen, zoals niet kunnen waarnemen van een gedeelte van het gezichtsveld, kan geoefend worden met een ergotherapeut en/of fysiotherapeut. Bij emotionele veranderingen en gedragsproblemen is meestal een psycholoog of maatschappelijk werker betrokken.
U oefent 1 of 2 keer per week gedurende 6 weken samen met de therapeuten op de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Daarna volgt overleg van de therapeuten met de revalidatiearts en vervolgens een gesprek tussen u en de revalidatiearts over het verdere beleid.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over cognitieve revalidatie? Belt u dan met het algemene telefoonnummer van Meander
Medisch Centrum: 033 - 850 50 50. Vraagt u naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde. De telefoniste verbindt
u door. Hebt u algemene vragen, suggesties of klachten? Wij vinden uw mening belangrijk. Heeft u vragen,
suggesties of klachten dan kunt u terecht op onze website www.meandermc.nl.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.