CVA Nazorg - Groene Hart Ziekenhuis

De CVA-nazorgpoli

Ongeveer drie tot zes weken na ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak voor u en uw partner of naasten gemaakt met de  verpleegkundig specialist CVA van de CVA-nazorgpoli. Indien u revalideert in een revalidatie-instelling komt 6 weken na ontslag van de revalidatieafdeling van het verpleeghuis of het revalidatiecentrum de verpleegkundig specialist CVA bij u op huisbezoek of wordt er een afspraak gemaakt op de nazorgpoli.

 • Waarom de CVA-nazorgpoli?

  Eenmaal weer thuis worden de gevolgen van een beroerte vaak pas echt duidelijk. Het dagelijks leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis, verpleeghuis of het revalidatiecentrum. U en uw naasten kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. Ook gedragsveranderingen kunnen vragen en problemen oproepen. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist van de CVA-nazorgpoli. Daarnaast is het van belang om het risico op een nieuwe beroerte te verkleinen. Dat doet u met de medicatie die u inneemt, maar ook veranderingen in uw levensstijl zijn nodig om dit risico te verkleinen. Denk aan stoppen met roken, dieetadvies, bloeddruk-controle, meer bewegen of afvallen.

 • Wat houdt een afspraak op de nazorgpoli in?

  Het gesprek met de CVA-nazorg-verpleegkundige duurt maximaal 45 minuten. Het gesprek is gericht op uw dagelijks functioneren. De verpleegkundige bespreekt bijvoorbeeld met u hoe het gaat met bewegen/verplaatsen, eten en drinken, dagelijkse bezigheden, werk, relaties en het spreken. Alle vragen van u en uw naasten kunnen hierbij aan de orde komen. Als er problemen zijn, zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar geschikte hulpverleners of hulpverlenende instanties.

  Verder worden de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten besproken en leefstijladviezen gegeven. Er wordt informatie gegeven over het autorijden na een beroerte. De CVA-nazorgpoli is zeer nadrukkelijk ook bestemd voor de partner of directe naaste van een CVA-patiënt. Ook zij kunnen bij thuiskomst voor allerlei vragen of problemen komen te staan.

 • CVA Zorgketen Midden Holland

  De CVA nazorgpoli is een onderdeel van de CVA zorgketen Midden Holland. De zorg voor CVA-patiënten is complex van aard waardoor er diverse zorgverleners in de diverse instellingen  bij betrokken kunnen zijn. De zorgketen heeft als doel de CVA-patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

 • De "zorg in de chronische fase"

  De nazorgpoli loopt over in de  "zorg in de chronische fase". De "zorg in de chronische fase" duurt ongeveer twee jaar, tijdens deze periode vinden er verschillende contactmomenten met de verpleegkundig specialist of CVA verpleegkundige plaats, bij u thuis, op de polikliniek en/of telefonisch.

  Afhankelijk van de hulpvraag vinden deze plaats een half jaar, een jaar, 1½ jaar en twee jaar na het CVA. Na deze twee jaar wordt de zorg overgedragen aan de huisarts.

  De nazorg wordt geboden door de verpleegkundig specialist CVA, die verantwoordelijk is voor de coördinatie en evaluatie van de zorg rondom de CVA getroffenen thuis. Zij is in staat om de zorgvraag in te schatten en de patiënt door te verwijzen naar de juiste hulpverleners of de vraag zelf op te lossen. Dit gebeurt in overleg met de andere betrokken zorgverleners zoals de bijvoorbeeld huisarts, wijkverpleegkundige, de betrokken therapeuten of de neuroloog/ revalidatiearts/ specialist ouderen geneeskunde.

Voor meer info: 0812 - 50 53 84 (maandag t/m donderdag) of rianne.van.leeuwen@ghz.nl

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.