Fysiotherapie - Fysio Ospel

De geriatrie fysiotherapeut ziet patiënten, die bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup hebben. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De behandeling kan bestaan uit oefentherapie, die gericht is op het herwinnen en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid in het dagelijks leven. Verder adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut gezinsleden en eventuele mantelzorgers over het ziektebeeld, de prognose, de transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

Tevens wordt er steeds meer preventief gehandeld in de geriatrie fysiotherapie. Het dagelijks uitvoeren van oefeningen of deelnemen aan een oefengroep behoren tot de mogelijkheden van preventief handelen bij ouderen. Er wordt preventief gehandeld om eventuele beperkingen in het dagelijks functioneren zoveel mogelijk te voorkomen. Het doel is om ouderen zolang mogelijk zelfredzaam te houden, zodat de ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun eigen leven kunnen behouden.

Uw specialisten zijn Lieke Wijnands en Gijs Vrenken

Fysiotherapeutisch Begeleid Trainen

Naast de reguliere behandelingen biedt Fysio Ospel u ook de mogelijkheid om individueel te trainen op vaste tijden. U werkt onder fysiotherapeutische begeleiding aan uw doelstellingen vanuit een paramedische indicatie. Er wordt op een actieve en verantwoorde manier bewogen om fit te worden en/of te blijven. In een rustige en prettige sfeer traint u onder deskundige begeleiding en werkt u aan uw persoonlijk(e) doel(en). Fysiotherapeutisch begeleid trainen voor alle inwoners uit de gemeente Nederweert.

Voor wie is begeleid trainen geschikt?

Fysiotherapeutisch begeleid trainen is geschikt voor mensen die onder andere:

 • Klachten hebben aan het bewegingsapparaat en/of een beperkte lichamelijke conditie hebben.
 • Een geringe lichamelijke beperking hebben en die niet bij een sportvereniging kunnen of willen meedoen.
 • In een kleine groep veilig en verantwoord willen trainen met het oog op herstel of een betere conditie.
 • Zich op medisch advies gecontroleerd moeten blijven inspannen.
 • Door een chronische aandoening (bijvoorbeeld COPD, reuma, CVA en artrose) verminderd belastbaar zijn.
 • Nadat ze klaar zijn met de reguliere behandeling door willen blijven trainen.
 • Moeite hebben om oefeningen die ze van de fysiotherapeut hebben gekregen voor een bepaalde klacht alleen thuis uit te voeren.

Wat is de werkwijze en het doel van de training?

Fysiotherapeutisch begeleid trainen kan dus een aansluiting zijn op een individuele behandelserie of revalidatie, maar kan ook worden gestart via een vrije inschrijving. Een intake gesprek volgt waarin uw persoonlijke doelen worden vastgelegd. Verder worden uw hartslag, bloeddruk, lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, algehele lichamelijke conditie, spierkracht, coördinatie en lenigheid in kaart gebracht. Daarna stelt de fysiotherapeut(e) in overleg met u het beweegprogramma samen en zal er gestart worden met de training. De therapeut(e) begeleidt u persoonlijk de eerste paar trainingsmomenten, zodat de oefeningen goed uitgevoerd worden. Daarna zullen er tussentijdse momenten worden ingepland om het beweegprogramma te evalueren en indien nodig bij te stellen.
Tijdens de training werkt u samen met uw fysiotherapeut(e) aan het bereiken van de volgende doelen:

 • Opbouw van conditie
 • Spierkracht verbetering
 • Coördinatie/ balansverbetering
 • Valpreventie
 • Preventief trainen
 • Sportspecifiek trainen

Contactgegevens