Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) is er voor zorgverleners uit het CVA/NAH werkveld. Het KNCN heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken.

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste zorgverlener te vinden. Op dit deel van de Wegwijzer Hersenletsel kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. Deze zorgverleners zijn werkzaam in de eerstelijnszorg en voldoen aan kwaliteitscriteria op bijvoorbeeld het gebied van samenwerking, opleiding of kennis en ervaring.

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma;

  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH;

  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL;

  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH;

  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten;

  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten;

  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging.

Voor uitgebreidere kwaliteitscriteria, zie: link.

Bovendien zijn de eerstelijns zorgverleners, welke te vinden zijn op dit deel van de website, ook aangesloten bij één van de volgende 25 eerstelijns netwerken. Deze netwerken hanteren in sommige gevallen aanvullende inhoudelijke kwaliteitscriteria op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking, opleiding en kennis en ervaring. Deze kwaliteitscriteria zijn terug te vinden via de volgende pagina

Ook werken deze eerstelijns netwerken mee aan het Leernetwerk Implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel (LIH), een project waarbij de eerstelijns netwerken worden ondersteund bij het implementeren van de aanbevelingen uit deze Handreiking. Dit alles met het doel om passende zorg te leveren voor personen met Hersenletsel in de thuissituatie. Deze eerstelijns netwerken monitoren en borgen deze aanbevelingen en kwaliteitscriteria.

Voldoet u aan bovenstaande criteria dan kunt u uw aanbod plaatsen op de website van de Wegwijzer Hersenletsel via de volgende link. Tijdens het aanmeldingsproces kunt u aanvinken dat u lid bent van het KNCN om op het KNCN-deel van de Wegwijzer-Hersenletsel te worden geplaatst met bijpassend label.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.