Met MAF meer mens online training

Met MAF meer mens is een praktische online training voor mensen met hersenletsel (NAH) en hun naasten.
Vaak ervaren getroffenen en hun naasten pas na de revalidatie, als zij het leven weer willen oppakken, wat de gevolgen zijn van het hersenletsel. Deze laagdrempelige online training helpt je bij het (her)vinden van een nieuw evenwicht.