NAH Netwerk Zuidoost Brabant

In het NAH Netwerk Zuidoost Noord-Brabant werken 19 (boven-)regionale instellingen samen om goed passende zorg te bieden aan kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Sinds 1995 heeft de regio Zuidoost Brabant een NAH Netwerk. In dit netwerk zijn een aantal organisaties uit de regio vertegenwoordigd die intensief samenwerken. Het NAH Netwerk heeft tot doel de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie van mensen met NAH beter te stroomlijnen. Daarnaast is de laatste jaren het bewustzijn gegroeid dat mensen met NAH geholpen zijn met een integrale benadering vanuit verschillende disciplines en sectoren waarvan ook de domeinen wonen, arbeid, scholing, dagbesteding en vrije tijd onderdeel moet uitmaken. Dit vraagt om structurele afstemming en samenwerking, zodat de NAH getroffene en diens omgeving niet tussen wal en schip valt. 

Het Netwerk wordt ondersteund door de ketencoördinator. Cliënten met NAH en hun mantelzorgers, professionals en belangenorganisaties kunnen een beroep doen op dit netwerk.