Neuroverpleegkundige - STMR - Santé Partners

De neurologieverpleegkundige komt aan huis en geeft advies, instructie en voorlichting over neurologische aandoeningen, zoals een beroerte (CVA), de ziekte van Parkinson, MS, ALS, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hersentumor en dwarslaesie.

Voor wie? 

Heeft u of degene voor wie u zorgt een beroerte gehad of een neurologische aandoening zoals bijvoorbeeld Parkinson, MS, ALS, een hersentumor of een dwarslaesie, en heeft u behoefte aan advies of ondersteuning? De neurologieverpleegkundige biedt begeleiding, advies en ondersteuning voor u én uw omgeving.

Hoe werkt het?

Het hebben van een neurologische aandoening betekent vaak een (grote) belasting voor de cliënt, maar ook voor de directe omgeving. Dit kan veel vragen oproepen. De neurologieverpleegkundige kijkt tijdens een huisbezoek samen met u en uw naaste(n) naar de zorgproblemen die uit de neurologische aandoening kunnen ontstaan en zoekt met u naar mogelijke oplossingen. Indien nodig helpt de verpleegkundige u bij het inschakelen van andere hulpverleners, voert overleg met uw behandelend (huis)arts en/of gespecialiseerd verpleegkundige en kijkt ze naar hulpmiddelen die eventueel nodig zijn.

Sommige gevolgen van een neurologische aandoening of ziektebeeld zijn duidelijk zichtbaar. Soms zijn de gevolgen niet direct zichtbaar, bijvoorbeeld bij veranderingen in het denken, de communicatie of het gedrag. Dit kan veel impact hebben op de cliënt én op de naasten. De gespecialiseerd neurologieverpleegkundige biedt ondersteuning bij het accepteren en omgaan met deze gevolgen. 

Kosten, indicatie en vergoeding

De huisbezoeken worden vergoed door uw ziektekostenverzekering, u heeft hiervoor geen verwijzing nodig.

Contact

Neem contact op met de Klantenservice van STMR via 0900-8433.

Werkgebied

Verzorgingsgebied rondom en in Vijfheerenlanden, Culemborg, West-Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Buren, Tiel, West Maas en Waal, Neder-Betuwe, Renkum, Overbetuwe, Rozendaal, Arnhem, Westervoort, Duiven, Lingewaard, Doesburg, Zevenaar.