Revalidatie en herstel Amersfoort - Silverein

Silverein biedt zorg van waarde. Wij leveren zorg, begeleiding en ondersteuning voor ouderen. 

Bij Silverein maakt ú de keuzes

U ontmoet Silverein wanneer u voor belangrijke keuzes staat. Die keuzes gaan over praktische hulp of zorg die voor u noodzakelijk is, over uw behandeling of begeleiding, over uw woonvorm of uw bezigheden.

Omdat ze invloed hebben op úw leven, bent ú de aangewezen persoon die keuzes te maken. Van ons mag u kennis verwachten, ideeën en een goed advies. We luisteren naar wat u wilt en wat u niet wilt. We vertellen wat wij voor u kunnen doen. Wat we niet doen; op uw stoel gaan zitten en bepalen wat voor u het beste is.

Het revalidatiecentrum maakt onderdeel uit van Silverein en heeft locaties in Amersfoort, Bilthoven, Driebergen en Soest.
Wanneer u als gevolg van een ziekenhuisopname tijdelijk beperkingen ondervindt en niet meer alles kan doen wat u voorheen wel kon en daardoor niet direct terug kan naar huis, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een revalidatieperiode. De revalidatiecentra bieden deze revalidatie.

De begeleiding en behandeling van ouderen vraagt om specifieke deskundigheid, behandeling en begeleiding. Daarmee onderscheiden wij ons van de medische specialistische revalidatie. Ouderen hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen. Herstel verloopt trager. Wij gaan uit van wat de revalidant aan vaardigheden moet beheersen om in de thuissituatie verder te revalideren en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Het GRMN heeft hiervoor de benodigde deskundigheid in huis.