Revalidatie & Herstel - Viva! Zorggroep

Kunt u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis of heeft u om medische redenen tijdelijk zorg en behandeling nodig, dan kunt u voor Geriatrische Revalidatie of Herstelzorg terecht in onze locatie Meerstate. U krijgt een revalidatie- of
herstelprogramma aangeboden passend bij uw situatie. Een verblijf op de Geriatrische Revalidatie en Herstelafdeling is altijd tijdelijk.

De revalidatie is bedoeld voor cliënten die moeten revalideren na bijvoorbeeld:

  • CVA (hersenbloeding of herseninfarct)
  • Letsel ten gevolge van een ongeval
  • Verzwakking na ernstige ziekte en/of operatie

U komt in aanmerking voor Herstelzorg (Eerstelijnsverblijf Hoog Complex - ELV Hoog) als u een kwetsbare gezondheid heeft en tijdelijk zorg en behandeling nodig heeft. De zorg ondersteunt de algemeen dagelijkse levensverrichtingen
(ADL) of neemt deze over. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist neemt de specialistische behandeling op zich. Afhankelijk van de hersteldoelen kunnen professionele behandelaren ingezet worden. Er kan 24 uur per dag een beroep gedaan worden op zorg.

Ook interessant voor u

e: info@vivazorggroep.nl  t: 088 - 995 80 00