Revalidatie & Herstel - Viva! Zorggroep

Kunt u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis of heeft u om medische redenen tijdelijk zorg en behandeling nodig, dan kunt u voor Geriatrische Revalidatie of Herstelzorg terecht in onze locatie Meerstate. U krijgt een revalidatie- of
herstelprogramma aangeboden passend bij uw situatie. Een verblijf op de Geriatrische Revalidatie en Herstelafdeling is altijd tijdelijk.

De revalidatie is bedoeld voor cliënten die moeten revalideren na bijvoorbeeld:

  • CVA (hersenbloeding of herseninfarct)
  • Letsel ten gevolge van een ongeval
  • Verzwakking na ernstige ziekte en/of operatie

U komt in aanmerking voor Herstelzorg (Eerstelijnsverblijf Hoog Complex - ELV Hoog) als u een kwetsbare gezondheid heeft en tijdelijk zorg en behandeling nodig heeft. De zorg ondersteunt de algemeen dagelijkse levensverrichtingen
(ADL) of neemt deze over. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist neemt de specialistische behandeling op zich. Afhankelijk van de hersteldoelen kunnen professionele behandelaren ingezet worden. Er kan 24 uur per dag een beroep gedaan worden op zorg.

Ook interessant voor u

e: info@vivazorggroep.nl  t: 088 - 995 80 00

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.