Specialist oudergeneeskunde- Zorggroep Almere

Specialist Ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen.

Voor een goede behandeling en begeleiding van deze mensen is specifieke kennis en ervaring nodig. De specialist werkt samen met een gespecialiseerd team van verzorgers, verpleegkundigen en behandelaars. Ze werken samen met de huisarts en de wijkverpleging, het ziekenhuis en hulpverleners, zoals een psycholoog, fysiotherapeut of logopedist. De specialist ouderengeneeskunde is ook ervaren en deskundig in terminale en palliatieve zorg.

Voor wie?

De specialist ouderengeneeskunde behandelt (vooral oudere) chronisch zieken met meerdere gezondheidsproblemen die thuis wonen en complexe zorg nodig hebben. De specialist behandelt ook ouderen die in een verpleeghuis verblijven. Veelvoorkomende ziekten zijn: dementie, beroerte, diabetes, COPD, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, botontkalking, Korsakov en hartfalen. De specialist geneeskunde is ook behandelend arts van cliënten die tijdelijk medische zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld tijdens de revalidatie na een beroerte of na het krijgen van een nieuwe heup of knie.

Werkwijze

De specialist ouderengeneeskunde maakt allereerst een analyse van uw problemen. Daarbij kijkt de specialist niet alleen naar uw ziekte(n), maar óók naar de gevolgen hiervan. Wat betekent de ziekte voor uw lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren? Aan de hand van de bevindingen stelt de specialist vervolgens samen met u (en uw naasten) een zorg- en behandelplan op. De aandacht ligt op alle gevolgen van de ziekte en de manier waarop u denkt dat uw ervaren kwaliteit van leven verbeterd kan worden. Als een onderzoek of behandeling in de gegeven situatie medisch niet zinvol is, omdat het niets oplevert of te belastend is, dan informeren wij u hierover. In het plan verwerken we de afspraken over de behandeling en de rol van de diverse hulpverleners, waarbij zowel uw wensen en verwachtingen als een deskundig medisch advies bepalend zijn. In de uitvoer van dit plan heeft de specialist ouderengeneeskunde een regisserende en coördinerende rol. Continuïteit van zorg met aandacht voor het behoud van eigen regie en uw zelfstandigheid blijft zo gewaarborgd.

Samenwerking

Steeds meer ouderen blijven ondanks complexe medische problemen langer thuis wonen en verhuizen niet meer naar een verpleeghuis, zoals dat vroeger vaak het geval was. De specialist ouderengeneeskunde kan dan door de huisarts in consult worden gevraagd voor diagnostiek, behandeling, begeleiding en zorgproblemen die u ervaart en vragen die u heeft. In deze gevallen is de huisarts de hoofdbehandelaar en werkt de specialist ouderengeneeskunde en het team nauw samen met de huisarts . Ook kan de specialist als mede-behandelaar met de huisarts samenwerken waar het gaat om een medische behandeling.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.