Thuisbegeleiding - Viva! Zorggroep

Thuisbegeleiding helpt de cliënt bij het oplossen van problemen die hij/zij zelf niet meer kan oplossen. Thuisbegeleiding is laagdrempelig en praktisch. Samen met de cliënt kijkt de thuisbegeleider waar behoefte aan is, wat haalbaar is en wat daarvoor nodig is. Thuisbegeleiding is gericht op het begeleiden van kwetsbare mensen in de samenleving om het dagelijks leven weer op orde te krijgen.

Doel is het vinden van structuur en rust zodat de cliënt met niet aangeboren hersenletsel (NAH) weer grip krijgt op zijn/ haar leven. De thuisbegeleider richt zich op alle gebieden van de woon / leefsituatie van de cliënt: chaotische leefomgeving , isolement en/of een vervuilde situatie, verwaarlozing, wonen, werk, problematische opvoedingssituatie, vinden van passende dagbesteding, financiën en administratieve problemen, sociale problemen etc.

Als de cliënt dit wil worden familie en/of vrijwilligers weer betrokken bij de cliënt.

Voor vragen of contact met team Thuisbegeleiding kunt u bellen T 088 - 995 72 57 of mailen thuisbegeleiding@vivazorggroep.nl

Ook interessant voor u

e: info@vivazorggroep.nl  t: 088 - 995 80 00