Zorg bij ons - Noorderboog

Noorderboog biedt zorg en ondersteuning aan mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en mensen met geheugenproblemen (psychogeriatrie). Noorderboog ondersteunt mensen met een intensieve zorgvraag om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. In onze 15 locaties bieden we diverse vormen van zorg en behandeling, zowel voor onze bewoners als voor mensen die zelfstandig wonen. We werken samen met gemeentes, wooncoöperaties, gespecialiseerde zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden.

Overzicht van zorg en ondersteuning die Noorderboog biedt:

  • Verpleeghuiszorg 
  • Paramedische diensten (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvisering)
  • Geriatrische revalidatiezorg
  • Behandeling (individueel en groep)
  • Begeleiding (individueel en groep)
  • (Tijdelijke) verzorging
  • Thuiszorg
  • Eerstelijnszorg en consultatie (specialist ouderengeneeskunde en paramedische diensten)
  • Specialistische verpleegkundige zorg

U komt (tijdelijk) bij ons wonen

Het kan zijn dat u een beperking hebt, waardoor u tijdelijk niet meer zelfstandig kunt functioneren en tijdelijk bij ons woont om te revalideren. Als u continu zorg nodig heeft, variërend van persoonlijke verzorging tot een medische behandeling, dan kunt u definitief in één van onze huizen komen wonen. Uw beperkingen kunnen lichamelijk (somatisch) van aard zijn, maar het kan ook gaan om geestelijke achteruitgang (psychogeriatrisch, bijvoorbeeld dementie). Ook voor een meeverhuizende partner hebben wij diverse mogelijkheden.

Intakegesprek

Als Noorderboog uw zorg gaat leveren, neemt een van onze zorgbemiddelaars contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek verzamelen we uw persoonlijke en medische gegevens. U ontvangt uiteraard ook informatie over onze zorgverlening en over Noorderboog. Tijdens het intakegesprek vragen we wie uit uw omgeving als uw contactpersoon we kunnen registreren in uw zorgdossier. Dit kan een familielid zijn of iemand anders uit uw directe omgeving. Voor informatie-uitwisseling of vragen over de zorg kunnen wij uw contactpersoon benaderen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.

Persoonlijk aanspreekpunt

Bij de start van de zorg krijgt u een persoonlijk begeleider (PB’er) of eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV'er) toegewezen. Hij of zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de totale zorg aan u. De PB'er of EVV'er bespreekt alle zorgvragen met u en/of uw vertegenwoordiger. Afhankelijk van uw indicatie hebt u op vooraf vastgestelde momenten overleg met de PB’er/EVV'er, specialist ouderengeneeskunde/huisarts en/of andere behandelaars. Tijdens dit overleg wordt uw zorg en uw behandeling besproken, geëvalueerd en afgesproken. U of uw vertegenwoordiger verleent goedkeuring aan de afspraken die worden gemaakt.

Dagbehandeling

Dementie op jonge leeftijd

Revalidatie

Tijdelijk verblijf

Langdurige zorg

Zorgdossier

Specialismen

Cliëntondersteuner

Wachtlijst

Mantelzorg

Geestelijke verzorging

Beleef- en beweegtuinen

Activiteiten en faciliteiten voor iedereen

Samenspel cliënt en (in)formele zorg

Mondzorg

Logeerzorg

Informatiemap

Moreel beraad

Specialistische verpleegkundige zorg

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Familie, vrienden en vrijwilligers

Geheugenproblemen

Gerontopsychiatrie

Onze locaties

In onze woonzorgcentra staan zorgzame medewerkers elke dag met veel enthousiasme en oprechte aandacht klaar voor onze cliënten. De regie van bewoners en hun welzijn staat centraal.

Meer informatie

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.